Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą Przewodniczący trójek grupowych, wybrani przez Rodziców danej grupy podczas pierwszego zebrania w roku szkolnym. W sprawach związanych z życiem przedszkola, skierowanych do Dyrektora Przedszkola, prosimy kontaktować się przez Przewodniczącego Rady Rodziców lub przedstawiciela swojej grupy.

UWAGA!  OD WRZEŚNIA 2023 R. NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW 

Wpłaty należy dokonywać na konto:   mBank  69 1140 2004 0000 3102 8413 1666

tytułem: Imię_nazwisko_dziecka_grupa

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł/mc, można zapłacić za cały semestr lub za cały rok

Za rodzeństwa chodzące do Przedszkola nr 424 składka wynosi 30 zł/mc od dziecka

Rada Rodziców jest organem społecznym, reprezentowanym jest przez Rodziców wychowanków naszego przedszkola. Jest powoływana do współpracy z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Współpraca z Rodzicami ma charakter partnerski. Rada Rodziców bierze aktywny udział w organizacji pracy przedszkola poprzez: opiniowanie planu finansowego placówki, opiniowanie pracy nauczycieli, wystąpienia wraz z dyrektorem przedszkola do organu prowadzącego, z wnioskiem w sprawie terminu przerwy wakacyjnej, współtworzenie oferty kulturalnej przedszkola, udział w opiece nad dziećmi w trakcie wyjść i wycieczek itp.

Wspieranie działalności przedszkola oparte jest przede wszystkim na środkach finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców. Do tego celu został stworzony rachunek bankowy Rady Rodziców. Składki są dobrowolne i każdy Rodzic ostatecznie sam decyduje o jej wysokości. Regularnie dokonywane przelewy pozwalają na stworzenie preliminarza wydatków na cały rok oraz płynność finansową Rady.

Dokonując co miesiąc wpłat na ten fundusz, Rodzice pomagają urozmaicić  pobyt dzieci w przedszkolu.

Zebrane środki są przeznaczane między innymi na:

  • Organizowanie warsztatów edukacyjnych, teatrzyków i koncertów.
  • Finansowanie biletów do teatru.
  • Dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci.
  • Organizowanie wycieczek tematycznych.
  • Dofinansowanie materiałów piśmienniczych, plastycznych i dydaktycznych dla dzieci.
  • Zakup okazjonalnych upominków dla dzieci.
  • Finansowanie uroczystości zakończenia edukacji przedszkolnej dla najstarszej grupy.
  • Wykonywanie innych zadań statutowych przedszkola.